quinta-feira, 13 de maio de 2010

Rimsky-Korsakov, Nikolai - The legend of the invisible City of Kitezh

.Prince Yury Vsevolodovich - Pavel Daniluk
Princeling Vsevolod Yur'yevich - Sergei Naida
Fevroniya - Elena Prokina
Grishka Kuter'ma - Vladimir Galuzin
Fyodor Poyarok - Samson Isumov
Page - Nina Romanova
First Upright Citizen - Alexei Shestov
Second Upright Citizen - Mikhail Nikoforov
Bard - Oleg Zdanov
Beggar - Alexander Tsimbalov
Bedyay - Movsar Mintzaev
Burunday - Vladimir Vaneev
Sirin - Victoria Lukyanets
Alkonost - Aleksandra Durseneva

Wiener Symphoniker
Vladimir Fedoseyev, 1995
1 - - - - - - 2
¨

Um comentário:

Ostrogoth disse...

Big thanx !