quarta-feira, 11 de agosto de 2010

Borodin, Alexander - Prince Igor

.Igor Sviatoslavich - Ivan Petrov
Yaroslavna - Tatiana Tugarinova
Vladimir Igorevich - Vladimir Atlantov
Prince Galitsky - Artur Eisen
Khan Konchak - Alexandr Vedernikov
Konchakovna - Elena Obraztsova
Ovlour - Alexei Laptev
Skula - Valerij Yaroslavtsev
Yerosha - Konstantin Baskov
Yaroslavna's nurse - Irina Zaitseva

Bolshoi Theater Orchestra
Bolshoi Theater Chorus
Mark Ermler, 1969

1 - - - - - 2 - - - - - 3

Highlights


Outras versões...

[1951] Ivanov, Smolenskaya, Lemeshev - Melik-Pashayev


[1966] Christoff, Todorov, Weiner - Semkov


¨

Nenhum comentário: